קטגוריות

בדיקת המפרט הטכני המקורי שבו נרכש מחשב המק בוק פרו אייר

עבור בדיקה זאת יש להיכנס לאתר

powerbookmedic.com 

 להקיש את המספר הסידורי בשדה שבו מופיע החץ כמו שבתמונה

בדיקה מהי הגירסא המקורית של החומרה שנרכשה עם המק

 

לאחר הקשת המספר הסידורי - תופיע רשימה של המפרט המקורי של המחשב כפי שיצא מהמפעל , ראו דוגמא בתמונה מטה

בדיקת מפרט טכני מקורי של מחשב נייד מקבוק